حمل و نقل بین المللی ترانزیت ، دریایی، هوایی و ترخیص ازگمرکات ایران

اتاق تهران صرفا اطلاع رسانی فرصتهای تجاری را بر عهده داشته، خواهشمند است برای دریافت هرگونه
اطلاعات و ارائه پیشنهادات مستقیما با آدرس های فوق تماس حاصل فرمائید.

نام: رمضانی

کشور: Iran

تاریخ: 1400/10/29

حمل و نقل بین المللی ترانزیت ، دریایی، هوایی و ترخیص ازگمرکات ایران

» رشته فعالیت: ورزش

09126593154

تهران