دعوت به سرمایه گذاری در استارت آپ کشاورزی

اتاق تهران صرفا اطلاع رسانی فرصتهای تجاری را بر عهده داشته، خواهشمند است برای دریافت هرگونه
اطلاعات و ارائه پیشنهادات مستقیما با آدرس های فوق تماس حاصل فرمائید.

نام: رضایی

کشور: Iran

تاریخ: 1400/12/07

یک استارت آپ کشاورزی به صورت جامع، از سرمایه گذاران برای پیوستن به پروژه و توسعه اپلیکشین استقبال می کند.

panelapp72@gmail.com