رمضانی

اتاق تهران صرفا اطلاع رسانی فرصتهای تجاری را بر عهده داشته، خواهشمند است برای دریافت هرگونه
اطلاعات و ارائه پیشنهادات مستقیما با آدرس های فوق تماس حاصل فرمائید.

نام: رمضانی

کشور: Afghanistan

تاریخ: 1401/01/28

حمل و نقل بین المللی ترانزیت ، دریایی، هوایی و ترخیص ازگمرکات ایران

» رشته فعالیت: خدمات بازرگانی

09126593154

majidramezani135781@gmail.com

تهران