تامین اوره با بهترین شرایط

اتاق تهران صرفا اطلاع رسانی فرصتهای تجاری را بر عهده داشته، خواهشمند است برای دریافت هرگونه
اطلاعات و ارائه پیشنهادات مستقیما با آدرس های فوق تماس حاصل فرمائید.

نام: دامون تجارت رابین

کشور: Afghanistan

تاریخ: 1401/03/03

تأمین اوره از کشورهای ایران و روسیه با بهترین شرایط پرداخت و با رقابتی ترین قیمت. همچنین تامین سیمان با بهترین قیمت از ایران واتساپ: 00989391789000 ایمیل: pkheiri@damunco.com

» رشته فعالیت: بازرگانی

00989122659440

damunco.com

pkheiri@damunco.com

بالاتر از فله دوم صادثیه نرسیده به مرزداران برج نگین رضا طبقه 18 شمالی واحد 1808