حمل ونقل

اتاق تهران صرفا اطلاع رسانی فرصتهای تجاری را بر عهده داشته، خواهشمند است برای دریافت هرگونه
اطلاعات و ارائه پیشنهادات مستقیما با آدرس های فوق تماس حاصل فرمائید.

نام: طاهر بار کهکشان

کشور: Afghanistan

تاریخ: 1401/06/11

حمل ونقل بین المللی صادرات واردات ترانزیت کالا به صورت زمینی (واردات بارهای نرمال و ترافیکی از تمام نقاط کشور های اروپایی به ایران) (صادرات محموله های مشتریان وپتروشیمی در حجم بالا مایعات توسط تانکر های کربنی واستیل جامد توسط کامیون های چادری وگاز توسط تانکر های مخصوص به ترکیه عراق و کشور های اروپایی)

» رشته فعالیت: حمل و نقل بین المللی

09140780864

WWW.TAHERBARKAHKESHAN.COM

INFO@TAHERBAREKAHKESHAN.COM

تهران .میدان انقلاب خیابان کارگر جنوبی ساختمان تجاری 206