تامین کننده تن ماهی صادراتی

اتاق تهران صرفا اطلاع رسانی فرصتهای تجاری را بر عهده داشته، خواهشمند است برای دریافت هرگونه
اطلاعات و ارائه پیشنهادات مستقیما با آدرس های فوق تماس حاصل فرمائید.

نام: گروه تجاری جوادی

کشور: Iran

تاریخ: 1401/07/23

تامین تن ماهی با کیفیت صادراتی توسط گروه تجاری جوادی

» رشته فعالیت: تامین،واردات،صادرات

+98902460757

javadibusinessgroup.com

javadibusinessgroup@gmail.com

ایران گیلان