صادرات قیر و کلینکر و واگذاری کوتاژ صادراتی

اتاق تهران صرفا اطلاع رسانی فرصتهای تجاری را بر عهده داشته، خواهشمند است برای دریافت هرگونه
اطلاعات و ارائه پیشنهادات مستقیما با آدرس های فوق تماس حاصل فرمائید.

نام: شرکت پردیس نیکان صدرا

کشور: Afghanistan

تاریخ: 1401/08/21

آماده همکاری با شرکتهای بازرگانی ایرانی و خریداران برون مرزی جهت تامین قیر و کلینکر-(و واگذاری کوتاژ صادراتی)

» رشته فعالیت: قیر کلینکر

09125379603