مشاور امور بانک،بیمه،رفع تعهدات ارزی

اتاق تهران صرفا اطلاع رسانی فرصتهای تجاری را بر عهده داشته، خواهشمند است برای دریافت هرگونه
اطلاعات و ارائه پیشنهادات مستقیما با آدرس های فوق تماس حاصل فرمائید.

نام: مرکز مشاوره بانک،بیمه و رفع تعهدات ارزی سامی

کشور: Afghanistan

تاریخ: 1401/10/14

مشاوره امور بانکداری بین الملل،بیمه های بین الملل،ضمانت نامه های صادراتی،نقل و انتقالات ارزی،رفع تعهدات ارزی

» رشته فعالیت: خدمات

09122872238

https://zil.ink/sami_official.ir

mojt.sami@gmail.com

خ وزرا نبش سیزدهم پلاک 123 ط 3