خدمات غرفه سازی نمایشگاهی

اتاق تهران صرفا اطلاع رسانی فرصتهای تجاری را بر عهده داشته، خواهشمند است برای دریافت هرگونه
اطلاعات و ارائه پیشنهادات مستقیما با آدرس های فوق تماس حاصل فرمائید.

نام: مهندسی فرارنگ

کشور: Iran

تاریخ: 1402/03/12

ساخت سالن نمایشگاهی،

ساخت غرفه نمایشگاهی،

بازسازی اماکن اداری و مسکونی با بیش از یک دهه تجربه و عضو انجمن غرفه سازان

» رشته فعالیت: ساخت غرفه های نمایشگاهی و برگزاری

09122115018

info@fararangco.com

k_safaian@yahoo.com

پالیزی غربی پلاک ۷۶ طبقه ۵