خدمات غرفه سازی نمایشگاهی

اتاق تهران صرفا اطلاع رسانی فرصتهای تجاری را بر عهده داشته، خواهشمند است برای دریافت هرگونه
اطلاعات و ارائه پیشنهادات مستقیما با آدرس های فوق تماس حاصل فرمائید.

نام: مهندسی فرارنگ

کشور: Iran

تاریخ: 1402/03/12

طراحی و ساخت غرفه های نمایشگاهی گریدA برگزاری نمایشگاه در محل شرکتها طراحی و ساخت دکوراسیون داخلی

» رشته فعالیت: برگزاری نمایشگاه عمومی

09122115018

info@fararangco.com

k_safaian@yahoo.com

پالیزی غربی پلاک ۷۶ طبقه ۵