مشاوره تبلیغاتی و افزایش فروش

اتاق تهران صرفا اطلاع رسانی فرصتهای تجاری را بر عهده داشته، خواهشمند است برای دریافت هرگونه
اطلاعات و ارائه پیشنهادات مستقیما با آدرس های فوق تماس حاصل فرمائید.

نام: مهندسی فرارنگ

کشور: ایران

تاریخ: 1402/03/12

طراحی و ساخت غرفه های لوکس در نمایشگاههای کشور

» رشته فعالیت: طراحی و ساخت نمایشگاه

09122115018

www.fararangco.com

info@fararangco.com

پالیزی غربی پلاک ۷۶ طبقه ۵