مشاوره صادرات و راه اندازی کسب و کار در امارات

اتاق تهران صرفا اطلاع رسانی فرصتهای تجاری را بر عهده داشته، خواهشمند است برای دریافت هرگونه
اطلاعات و ارائه پیشنهادات مستقیما با آدرس های فوق تماس حاصل فرمائید.

نام: دامون

کشور: امارات متحده عربی

تاریخ: 1402/05/09

خدمات مشاوره جهت راه اندازی کسب و کار شما در امارات و صادرات کالای شما

» رشته فعالیت: بازرگانی

+989122659440

Damunco.com

pkheiri@damunco.com