جذب سرمایه جهت واردات کالا

اتاق تهران صرفا اطلاع رسانی فرصتهای تجاری را بر عهده داشته، خواهشمند است برای دریافت هرگونه
اطلاعات و ارائه پیشنهادات مستقیما با آدرس های فوق تماس حاصل فرمائید.

نام: شرکت بازرگانی کبیر مختار

کشور: ایران

تاریخ: 1402/07/20

شرکت خدمات بازرگانی کبیر مختار ، جهت واردات کالا با سود توجیه پذیر ، قابلیت پذیرش سرمایه به میزان حداقل 100.000.000.000 ریال در بازه های زمانی قابل مذاکره ، بصورت مشارکت در واردات ، را دارد.

» رشته فعالیت: واردات

09124260862

hamid.kabirmokhtar1354@gmail.com