اتاق ارومیه


اطلاعات تماس

۹ - ۳۳۴۵۹۸۳۴ (۰۴۴)

۳۳۴۵۹۸۳۳ (۰۴۴)

www.urmiaccim.com

info@urmiachamber.com

اروميه، خیابان برق، بالاتر از فرمانداری، پلاک ۵۰