اتاق سنندج


اطلاعات تماس

۳۳۲۲۴۸۹۴ (۰۸۷)

۳۳۲۳۵۰۳۵ (۰۸۷)

www.snaccim.com

sanandajchamber@gmail.com

سنندج، خیابان آبیدر، چهارراه صفری، نبش کوچه طوطی، بالاتر از آزمایشگاه حسینی نصب، کدپستی: ۶۶۱۳۸۵۳۸۱۷