اتاق ساری


اطلاعات تماس

۷ - ۳۳۳۵۳۳۹۳ (۰۱۱)

۳۳۳۵۵۰۶۶ (۰۱۱)

www.mccima.ir

dabirkhaneh.sari@gmail.com

ساري، بلوار جام جم، ساختمان اتاق بازرگاني، صنایع، معادن و کشاورزی ساری