اتاق قزوین


اطلاعات تماس

۳۳۲۳۶۱۵۵ (۰۲۸)

۳۳۲۴۷۹۶۶ (۰۲۸)

www.qccima.com

info@qccim.com

قزوين، بلوار آیت ا.. خامنه ای، ساختمان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین