اتاق خرم آباد


اطلاعات تماس

۳۳۳۳۳۳۶۰ (۰۶۶)

۳۳۳۲۲۲۹۰ (۰۶۶)

www.khdccima.ir

info@khdccima.ir

خرم‌آباد، میدان دانشجو، جنب هلال احمر، سایت نمایشگاه بین المللی، کدپستی ۶۸۱۸۶۶۳۳۴۰