اتاق استان مرکزی


اطلاعات تماس

1 - ۳۲۲۷۲۰۲۰ (۰۸۶)

33433220 (۰۸۶)

www.arakccim.ir

info@arakccim.ir

ابتدای خیابان هپکو، کمربندی شمالی، جنب جایگاه سوخت CNG، کد پستي 3818997887