اتاق شیراز


اطلاعات تماس

۹ - ۳۶۲۹۴۹۰۱ (۰۷۱)

۳۶۲۹۴۹۱۰ (۰۷۱)

www.sccim.ir

office@fccima.ir

شيراز، خیابان قصر دشت، بالاتر از چهار راه زرگری، نبش کوچه ۷۳ /الف، صندوق پستی ۱۷۷۱ - ۷۱۳۴۵