اتاق یزد


اطلاعات تماس

۲ - ۳۷۲۴۵۴۹۱ (۰۳۵)

۳۷۲۴۳۰۷۳ (۰۳۵)

www.yazdccima.com

info@yazdccima.com

يزد، بلوار ۱۷ شهريور، مقابل ۵۲ متری امام شهر، جنب دبيرستان ملك ثابت