اتاق بجنورد


اطلاعات تماس

۳۲۷۲۸۲۳۷ - ۳۲۷۲۸۲۴۲ (۰۵۸)

۳۲۷۲۸۲۴۱ (۰۵۸)

www.bojnourdccim.ir

otaghbojnord@yahoo.com

خراسان شمالي، کمربندی مدرس، حدفاصل چهار راه شهید فهمیده و میدان دولت، نبش کوچه تالار حافظ