اتاق شهرکرد


اطلاعات تماس

۳۳۳۷۷۲۳۰- ۳۳۳۷۷۲۳۱ - ۳۳۳۷۷۲۳۵ (۰۳۸)

۳۳۳۷۷۰۷۷ (۰۳۸)

www.chbccim.com

otagh_chb@yahoo.com

شهركرد، ميدان دفاع مقدس، جاده نمايشگاه بين‌ المللي استان چهارمحال و بختياري، صندوق پستی ۱۳۳۳۱ - ۸۸۱۳۸