حکمرانی سازمانی


رئیس : حسن فروزان فرد
نائب رئیس اول: سید مرتضی حاجی آقامیری
نائب رئیس دوم: سید امین صدرنژاد

اعضای کمیسیون

تشکل های عضو

تشکل های عضو کمیسیون های حکمرانی سازمانی

جناب آقای محمدحسن امامی (انجمن مدیریت سبز ایران) - محمدرضا راوند (سازمان ملی کارآفرینی ایران) - مهرداد زکی پور (اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران) - سیدامین صدرنژاد (اتحادیه صنایع بازیافت ایران) - شاهرخ عباس زاده (انجمن جوانان کارآفرین استان تهران) - علی قائمی (انجمن حرفه ای روشنایی و نورپردازی استان تهران)

تشکل های عضو کمیسیون های حکمرانی سازمانی

:: جلسه مورخه: 1403/05/01

دستور جلسه: آشنایی با کمیته فنی 309 با عنوان «حکمرانی سازمانی» سازمان بین المللی استاندارد و آغاز به کار رسمی این کمیته در محل اتاق بازرگانی تهران

:: جلسه مورخه: 1403/04/18

دستور جلسه: آشنایی با کمیته فنی 309 با عنوان «حکمرانی سازمانی» سازمان بین المللی استاندارد و آغاز به کار رسمی این کمیته در محل اتاق بازرگانی تهران
حضار در جلسه:
اعضای هیئت نمایندگان: جناب آقایان؛ محمد مهدی فنایی- حسن فروزان فرد.
نمایندگان تشکل ها: جناب آقای سیدامین صدرنژاد(اتحادیه صنایع بازیافت ایران).
میهمانان: سرکار خانم ها؛ ندا سورمه(اتحادیه صنایع بازیافت)- مریم عبقری- مریم میرزایی، اطهره نژادی(کمیسیون توسعه پایدار اتاق بازرگانی ایران)- سبیکه مختارشاهی- هلن لسانی و جناب آقایان؛ رضا پدیدار، حسن شیروانی، هیرسا طاهری، شهریار عامری(کمیسیون توسعه پایدار اتاق بازرگانی ایران)-دیاکو حسینی(معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران)- مصطفی رنجبر، داود خانی(کارشناس کمیسیون)- محمد حسین عسگری- میرحسین ملایری-سپهر نخستین- سعید هراسانی.

:: جلسه مورخه: 1403/03/21

دستور جلسه: بحث و بررسی پیرامون آخرین نسخه ارائه شده از شیوه‌نامه حکمرانی اتاق بازرگانی تهران
اصلاح صدور و تمدید مجوزهای کسب و کارها با بهره‌گیری از ارزیابی پسینی به جای ارزیابی پیشینی
حضار در جلسه:
اعضای هیئت نمایندگان: جناب آقایان؛ سیدمرتضی حاجی آقامیری- حسن فروزان فرد.
نمایندگان تشکل ها: جناب آقای سیدامین صدرنژاد(اتحادیه صنایع بازیافت ایران).
میهمانان: سرکار خانم ها؛ لیلی حبیبی(معاونت تجارت و خدمات وزارت صنعت، معدن)- آذر صفری-لیلا لطفی- شراره کامرانی- مریم عبقری- هلن لسانی و جناب آقایان؛ علی تقوی‌فر- امین مقدم- مصطفی رنجبر، داود خانی(کارشناس کمیسیون)-فرشید شکرخدایی- محمودرضا طاهری، میرحسین ملایری(معاونت توسعه خدمات کسب و کار اتاق بازرگانی تهران).

:: جلسه مورخه: 1403/02/31

دستور جلسه: آشنایی با کمیته فنی 309 با عنوان «حکمرانی سازمانی» سازمان بین المللی استاندارد و آغاز به کار رسمی این کمیته در محل اتاق بازرگانی تهران
حضار در جلسه:
اعضای هیئت نمایندگان: جناب آقایان؛ سیدمرتضی حاجی آقامیری- حسن فروزان فرد.
نمایندگان تشکل ها: جناب آقایان؛ سیدامین صدرنژاد(اتحادیه صنایع بازیافت ایران)- علی قائمی(انجمن حرفه‌ای روشنایی و نورپردازی استان تهران).
میهمانان: سرکار خانم ها؛ مریم عبقری- هلن امین لسانی- مریم فدایی(معاون امور کمیسیون‌ها و هیئت نمایندگان اتاق تهران)- پریسا مطرانلویی و جناب آقایان؛ رضا پدیدار، پدرام پوراصغر(کمیسیون توسعه پایدار، محیط زیست و استاندارد اتاق ایران)- داود خانی(دبیرکمیته فنیINSO/ISO/TC309)- فرشید شکرخدایی، امیر حیدری(انجمن مدیریت کیفیت ایران)- غلامرضا خاکی- پویا فیروزی(اتاق مشترک ایران و کره جنوبی)- میرحسین ملایری- احمد مخدومی(موسسه عالی حکمرانی شهید بهشتی).

:: جلسه مورخه: 1403/02/17

دستور جلسه: ارائه آخرین نسخه از شیوه‌نامه حکمرانی اتاق بازرگانی تهران با در نظر گرفتن پیشنهادها و راهنمایی‌های اعضای محترم کمیسیون و صاحب‌نظران
بررسی چالش‌های موازی‌کاری در زمینه بهره‌برداری از سامانه‌های دستگاه‌های ارائه‌دهنده خدمات عمومی و آثار آن بر دشواری و پریشانی عملیاتی برای فعالان اقتصادی
حضار در جلسه:
اعضای هیئت نمایندگان: جناب آقایان؛ سیدمرتضی حاجی¬آقامیری- حسن فروزان فرد.
نمایندگان تشکل ها: جناب آقای سیدامین صدرنژاد(اتحادیه صنایع بازیافت ایران).
میهمانان: سرکار خانم ها؛ سحر بنکدارپور(مرکز نوآوری و تحول دیجیتال)- مریم عبقری- هلن امین لسانی- مریم فدایی(معاون امور کمیسیون‌ها و هیئت نمایندگان اتاق تهران)- فاطمه علیزاده- سبیکه مختارشاهی و جناب آقایان؛ علی تقوی فر- آرمان خالقی- ایرج رهبر- داود رنگی- امین مقدم- مهراد عباد- سجاد غرقی- امیررضا بیدگلی(امورتشکل‌ها و مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی تهران)- مصطفی رنجبر، داود خانی(کارشناس کمیسیون)- محمودرضا طاهری(معاونت کسب و کار اتاق بازرگانی تهران).

:: جلسه مورخه: 1402/12/07

دستور جلسه: بازاندیشی پیرامون اصلاحیه پیش نویس "شیوه‌نامه داخلی حکمرانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران
حضار در جلسه:
اعضای هیئت نمایندگان: جناب آقایان؛ سیدمرتضی حاجی آقامیری- حسن فروزان فرد.

نمایندگان تشکل¬ها: مهرداد زکی‌پور(اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران)- سیدامین صدرنژاد(اتحادیه صنایع بازیافت ایران).

میهمانان: سرکار خانم ها؛ مریم عبقری- هلن لسانی- شراره کامرانی و جناب آقایان؛ امیررضا بیدگلی(امورتشکل‌ها و مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی تهران)-مصطفی رنجبر، داود خانی(کارشناس کمیسیون)- محمودرضا طاهری(معاونت کسب و کار اتاق بازرگانی تهران)- میرحسین ملایری.


:: جلسه مورخه: 1402/11/16

دستور جلسه: ارائه گزارشی پیرامون قانون حمایت از گزارشگران فساد
بررسی پیشنهاد خانه صنعت، معدن و تجارت پیرامون برگزاری همایشی با عنوان "مالیات ستانی، خدمات دولت و حکمرانی خوب"
ارائه اخبار و مسائل روز حوزه حکمرانی
حضار در جلسه:
اعضای هیئت نمایندگان: جناب آقایان؛ حسن فروزان فرد-افشین کلاهی.
نمایندگان تشکل ها: ---
میهمانان: سرکار خانم ها؛ اعظم رضایی- مریم عبقری- هلن لسانی و جناب آقایان؛ امیررضا بیدگلی- پیمان دارابیان(مرکز آموزش اتاق-آیتک)-مصطفی رنجبر، داود خانی(کارشناس کمیسیون)- میرحسین ملایری-محمدرضا مرتضوی- سعید هراسانی.

:: جلسه مورخه: 1402/11/02

دستور جلسه: ادامه بررسی و ارائه راهکارهای پیشنهادی توانمندسازی اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برای به کارگیری مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی
ارائه اخبار و مسائل روز حوزه حکمرانی
حضار در جلسه:
اعضای هیئت نمایندگان: سیدمرتضی حاجی¬آقامیری- جناب آقای حسن فروزان فرد-محمد مهدی فنایی.
نمایندگان تشکل ها: جناب آقای سیدامین صدرنژاد(اتحادیه صنایع بازیافت ایران).
میهمانان: سرکار خانم ها؛ سحر بنکدارپور- اعظم رضایی- مریم عبقری- هلن لسانی و جناب آقایان؛ امیررضا بیدگلی- مصطفی رنجبر، داود خانی(کارشناس کمیسیون)- محمودرضا طاهری(معاون توسعه خدمات کسب و کار)- میرحسین ملایری.

:: جلسه مورخه: 1402/10/04

دستور جلسه: ارائه راهکارهای پیشنهادی توانمندسازی اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برای به کارگیری مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی
ارائه اخبار و مسائل روز حوزه حکمرانی
حضار در جلسه:
اعضای هیئت نمایندگان: جناب آقای حسن فروزان فرد.
نمایندگان تشکل ها: جناب آقایان؛ سیدامین صدرنژاد(اتحادیه صنایع بازیافت ایران)- مهرداد زکی‌پور(اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران).
میهمانان: سرکار خانم ها؛ مریم سردشتی- مریم عبقری- سبیکه مختارشاهی- هلن لسانی و جناب آقایان؛ داوود امیراحمدی- سید محمد دهقان- مصطفی رنجبر، داود خانی(کارشناس کمیسیون)- محمودرضا طاهری(معاون توسعه خدمات کسب و کار)-سیدمحمد جواد مهدوی- میرحسین ملایری- سعید هراسانی.

:: جلسه مورخه: 1402/09/19

دستور جلسه: همایش مبارزه با فساد
حضار در جلسه:
---

:: جلسه مورخه: 1402/09/06

دستور جلسه: بازاندیشی و بهبود در حکمرانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با بررسی "شیونامه اداره جلسات هیئت نمایندگان اتاق تهران" و شیوه‌نامه پیشنهادی اتاق ایران با عنوان "شیوه‌نامه وظایف هیئت نمایندگان، هیئت رئیسه، رئیس و دبیر اجرایی اتاق‌های شهرستان"
ارائه اخبار و مسائل روز حوزه حکمرانی
حضار در جلسه:
اعضای هیئت نمایندگان: جناب آقایان؛ عباس آرگون- سیدمرتضی حاجی آقامیری- محمدرضا غفرالهی- حسن فروزان فرد- مهدی فنایی- علی نبوی.

نمایندگان تشکل ها: جناب آقایان؛ ----

میهمانان: سرکار خانم ها؛ هلن امین الشریعه لسانی- مریم عبقری و جناب آقایان؛ داود رنگی- مهراد عباد- سجاد غرقی- محمدرضا فرشچیان- فرزین فردیس- امین مقدم- مصطفی رنجبر،داود خانی(کارشناس کمیسیون).


:: جلسه مورخه: 1402/08/15

دستور جلسه: بازاندیشی و بهبود در حکمرانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران
حضار در جلسه:
اعضای هیئت نمایندگان: جناب آقایان؛ سیدمرتضی حاجی آقامیری- محمدرضا غفرالهی- حسن فروزان فرد- مهدی فنایی.
نمایندگان تشکل ها: جناب آقایان؛ سیدامین صدرنژاد(اتحادیه صنایع بازیافت ایران)- علی قائمی(انجمن حرفه‌ای روشنایی و نورپردازی استان تهران).
میهمانان: سرکار خانم ها؛ مریم فدایی(معاون امور کمیسیون‌ها و هیئت نمایندگان اتاق تهران)- هلن امین الشریعه لسانی- مریم عبقری و جناب آقایان؛ علی تقوی‌فر- مهراد عباد- سپهر برزی مهر(معاون اجرایی و قائم مقام دبیرکل اتاق)- هادی حدادی(مشاور راهبردی اتاق)- مصطفی بغدادی- داود خانی(کارشناس کمیسیون)- عطاء قائدی(معاون دفتر کسب و کار وزارت صمت).

:: جلسه مورخه: 1402/08/01

دستور جلسه: ادامه بحث و بررسی پیرامون موضوع موازی‌کاری و عدم هماهنگی میان برخی نهادها و دستگاه‌های حاکمیتی
ارائه اخبار و مسائل روز حوزه حکمرانی
حضار در جلسه:
اعضای هیئت نمایندگان: جناب آقایان؛ سیدمرتضی حاجی آقامیری- حسن فروزان فرد- مهدی فنایی.
نمایندگان تشکلها: جناب آقای سیدامین صدرنژاد(اتحادیه صنایع بازیافت ایران).
میهمانان: سرکار خانمها؛ سحر بنکدارپور(مجمع تشکل‌های دانش بنیان ایران)- مریم فدایی(معاون امور کمیسیون‌ها و هیات نمایندگان اتاق تهران)- مریم قاسمی(انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و داروئی)- سبیکه مختارشاهی- زهرا محسن‌پور(انجمن تجارت الکترونیک استان تهران) و جناب آقایان؛ محمد عبده‌زاده- امیرضا بیدگلی(کانون عالی کارفرمایی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران)- هومن حاجی پور(قائم مقام دبیر شورای گفتگو اتاق تهران)- مصطفی رنجبر، داود خانی(کارشناس کمیسیون)-روح‌اله رهبرپور( انجمن تجارت الکترونیک استان تهران)- فرشید شکرخدایی(انجمن مدیریت کیفیت ایران)- محمودرضا طاهری(معاون توسعه خدمات کسب‌و‌کار اتاق تهران)- سعید عباسیان(اندیشکده کسب وکار شریف)- حمیدرضا محمدی(فدراسیون اقتصاد سلامت ایران)- میرحسین ملایری.

:: جلسه مورخه: 1402/07/17

دستور جلسه: بحث و بررسی پیرامون موضوع موازی کاری و عدم هماهنگی بین برخی نهادها و دستگاه های حاکمیتی
ارائه اخبار و مسائل روز حوزه حکمرانی
حضار در جلسه:
اعضای هیئت نمایندگان: جناب آقایان؛ محمد جواد حاجی حسینی- حسن فروزان فرد- مهدی فنایی- علی نبوی.
نمایندگان تشکل ها: جناب آقایان؛ محمدحسن امامی(انجمن مدیریت سبز ایران)- سیدامین صدرنژاد(اتحادیه صنایع بازیافت ایران)-شاهرخ عباس زاده(انجمن جوانان کارآفرین استان تهران)- علی قائمی(انجمن حرفه‌ای روشنایی و نورپردازی استان تهران).
میهمانان: سرکار خانم ها؛ مریم صفاریان(سازمان بورس و اوراق بهادار)-مریم فدایی(معاون امور کمیسیون‌ها و هیات نمایندگان اتاق تهران)- سبیکه مختارشاهی و جناب آقایان؛ محمد اصابتی- بهروز حبیبی(کانون کارآفرینی استان تهران)- مصطفی رنجبر، داود خانی(کارشناس کمیسیون)- فرشید شکرخدایی(انجمن مدیریت کیفیت ایران)- مهراد عباد- بابک عابدین(اتحادیه چاپ و بسته‌بندی ایران)- میرحسین ملایری.

:: جلسه مورخه: 1402/07/03

دستور جلسه: بحث و تبادل نظر در خصوص چگونگی تشکیل و تعیین مسئولیت‌های کارگروه‌های تخصصی ذیل فعالیت کمیسیون و عضویت اعضاء در این کارگروه‌ها
ارائه تعاریف حکمرانی سازمانی مبتنی بر استاندارد ISO 37000
آشنایی با کمیته 309 سازمان بین المللی استاندارد
حضار در جلسه:
اعضای هیئت نمایندگان: جناب آقایان؛ سیدمرتضی حاجی آقامیری- حسن فروزان فرد - مهدی فنایی.
نمایندگان تشکلها: جناب آقایان؛ سیدامین صدرنژاد(اتحادیه صنایع بازیافت ایران)-شاهرخ عباس زاده(انجمن جوانان کارآفرین استان تهران).
میهمانان: سرکار خانم مریم فدایی(معاونت امورکمیسیون هاو هیئت نمایندگان اتاق)- جناب آقایان؛محمود اصلانی- مصطفی رنجبر،
داود خانی(کارشناس کمیسیون)- میرحسین ملایری.

:: جلسه مورخه: 1402/06/20

دستور جلسه: معرفی معاونت بررسی های اقتصادی توسط آقای دیاکو حسینی
جمع‌بندی و تصویب اهداف، برنامه‌ها و اولویت‌های کاری دو ساله کمیسیون حکمرانی سازمانی
حضار در جلسه:
اعضای هیئت نمایندگان:
جناب آقایان؛ سیدمرتضی حاجی آقامیری- محمد جواد حاجی حسینی- حسن فروزان فرد- محمدرضا غفرالهی- مهدی فنایی.
نمایندگان تشکل ها:
جناب آقایان؛ محمدحسن امامی(انجمن مدیریت سبز ایران)- مهرداد زکی‌پور(اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران).
میهمانان:
سرکار خانم مریم فدایی(معاونت امور کمیسیون¬ها و هیئت نمایندگان اتاق)- جناب آقایان؛ دیاکو حسینی(معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران)- مصطفی رنجبر- داود خانی.

:: جلسه مورخه: 1402/06/08

دستور جلسه: تبیین اهداف، برنامه‌ها و اولویت‌های کاری دو ساله کمیسیون حکمرانی سازمانی
ارائه اخبار و مسائل روز حوزه حکمرانی
حضار در جلسه:
اعضای هیئت نمایندگان:
جناب آقایان؛ عباس آرگون- سیدمرتضی حاجی آقامیری- آرمان خالقی- حسن فروزان فرد.
نمایندگان تشکل ها:
جناب آقایان؛ محمدرضا راوند(سازمان ملی کارآفرینی ایران)- مهرداد زکی‌پور(اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران)- سیدامین صدرنژاد(اتحادیه صنایع بازیافت ایران)- علی قائمی(انجمن حرفه ای روشنایی و نورپردازی استان تهران).
میهمانان:
سرکار خانم ها؛ مریم فدایی(معاونت امور کمیسیون ها و هیئت نمایندگان اتاق)-مریم زارع(اتاق تهران)- سبیکه مختارشاهی(گروه مالی فیروزه) و جناب آقایان؛ محمود اصلانی- داوود امیراحمدی(انجمن ترویج کسب و کارهای خانوادگی)- امیررضا بیدگلی(کانون عالی کارفرمایی ایران)- حمید بهنگار- حمیدرضا رحمانی- مصطفی رنجبر، داود خانی(کارشناس کمیسیون)- فرشید شکرخدایی(انجمن کیفیت ایران)-سعید عباسیان(اندیشکده کسب و کار شریف)- سید محمدجواد مهدوی- میرحسین ملایری.

:: جلسه مورخه: 1402/05/22

دستور جلسه: انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون
حضار در جلسه:
اعضای هیئت نمایندگان:
جناب آقایان؛ عباس آرگون- سیدمرتضی حاجی آقامیری- مهدی صادقی نیارکی- حسن فروزان فرد- مهدی فنایی-
نمایندگان تشکل ها:
جناب آقایان؛ محمدحسن امامی(انجمن مدیریت سبز ایران)- محمدرضا راوند(سازمان ملی کارآفرینی ایران)- سیدامین صدرنژاد(اتحادیه صنایع بازیافت ایران)- شاهرخ عباس زاده(انجمن جوانان کارآفرین استان تهران)- علی قائمی(انجمن حرفه ای روشنایی و نورپردازی استان تهران).
میهمانان:
سرکار خانم؛ مریم فدایی(معاونت امور کمیسیون ها و هیئت نمایندگان اتاق) و جناب آقایان؛ محمود نجفی عرب- بهمن عشقی.