حمل و نقل


رئیس : پیمان سنندجی
نائب رئیس اول: سهراب کارگر
نائب رئیس دوم: حسین جعفری

اعضای کمیسیون

تشکل های عضو

تشکل های عضو کمیسیون های حمل و نقل

جناب آقایان؛ مقصود اسعدی سامانی (انجمن شرکت های هواپیمایی ایران) - مسعود پل مه (انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته) - آرش دانش (انجمن شرکت های حمل و نقل سریع مرسولات استان تهران) - بهمن عشقی (انجمن سازندگان خودروهای سنگین و نیمه سنگین استان تهران) - سهراب کارگر (انجمن ملی شرکت های صنعت پخش ایران) - سبحان نظری (انجمن شرکت های حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته)

تشکل های عضو کمیسیون های حمل و نقل

:: جلسه مورخه: 1402/12/15

دستور جلسه: تبادل نظر و همفکری پیرامون اجرایی نمودن بیانیه همایش بین‌المللی اقتصاد دریا محور ایران
بحث و بررسی در خصوص مسائل و مشکلات ناوگان حمل و نقل
ارائه گزارشی پیرامون اقدامات صورت پذیرفته توسط روسای کمیته‌های تخصصی زیرمجموعه کمیسیون
بررسی اخبار و رویدادهای حوزه حمل و نقل

:: جلسه مورخه: 1402/11/17

دستور جلسه: بررسی مسائل و مشکلات شرکت های حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته
ارائه گزارشی از اقدامات صورت پذیرفته در کمیته های تخصصی ذیل کمیسیون
بررسی اخبار و رویدادهای حوزه حمل و نقل
حضار در جلسه:
اعضای هیئت نمایندگان: جناب آقای پیمان سنندجی.
نمایندگان تشکل ها: جناب آقایان؛ مقصود اسعدی سامانی(انجمن شرکت های هواپیمایی ایران)- حسین جعفری شهبازی(انجمن سازندگان خودروهای سنگین و نیمه سنگین استان تهران)- سبحان نظری(انجمن شرکت های حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته).
میهمانان: سرکارخانم مریم فدایی(معاونت امور کمیسیون ها و هیات نمایندگان اتاق تهران) و جناب آقایان؛ مصطفی آمره(اداره بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی)- کاپیتان داود تفتی- مرتضی رجبی(سایپا لجستیک)- مسعود ذهبیون(شبکه خبری تین)- شکراله شفیع زاده(شرکت حمل و نقل ریلی تجارت کوشش سپاهان)- محمدجواد طلا(انجمن خودروسازان ایران)- بهمن عشقی- محمد عیقرلو(کمیته حمل و نقل خانه معدن ایران)- رضا مجیدی(سازمان امور مالیاتی)- رضا موسائی (شرکت کران سبز).

:: جلسه مورخه: 1402/11/03

دستور جلسه: ادامه تبادل نظر و همفکری پیرامون موضوعات اولویت دار در حوزه خودروهای تجاری با حضور نمایندگان سازمان حفاظت محیط زیست، دفتر تخصصی ارزیابی انطباق صنایع حمل و نقل و ماشین آلات سازمان ملی استاندارد ایران و صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت
بررسی اخبار و رویدادهای حوزه حمل و نقل
حضار در جلسه:
اعضای هیئت نمایندگان: سعیدتاجیک.
نمایندگان تشکل ها: جناب آقایان؛ مقصود اسعدی سامانی(انجمن شرکت های هواپیمایی ایران)- بهزاد نظری(انجمن شرکت های حمل و نقل سریع مرسولات استان تهران)- حسین جعفری شهبازی(انجمن سازندگان خودروهای سنگین و نیمه سنگین استان تهران).
میهمانان: سرکارخانم ها؛ مریم فدایی(معاونت امور کمیسیون ها و هیات نمایندگان اتاق تهران)- پریسا مطرانلویی(معاونت بررسی های اقتصادی اتاق تهران) و جناب آقایان؛ بهمن عشقی(دبیرکل اتاق تهران)- محمدجواد طلا(انجمن خودروسازان ایران)- محمد عیقرلو(کمیته حمل و نقل خانه معدن ایران)- داریوش گل علیزاده(سازمان حفاظت محیط زیست)- رضا موسائی، محمد دائی(شرکت کران سبز(- علی میرمحمدی(دفتر معاونت حمل و نقل وزارت صمت)- احمد نعمت بخش(انجمن خودروسازان ایران)- مهدی انگورج، مهدی دهقان آزاد (INSO)- داود قمی(شرکت سها تدبیر آینه)

:: جلسه مورخه: 1402/10/19

دستور جلسه: تبادل نظر و همفکری پیرامون موضوعات اولویت دار در حوزه خودروهای تجاری با حضور نمایندگان سازمان حفاظت محیط زیست، دفتر تخصصی ارزیابی انطباق صنایع حمل و نقل و ماشین آلات سازمان ملی استاندارد ایران و صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت
بررسی اخبار و رویدادهای حوزه حمل و نقل
حضار در جلسه:
اعضای هیئت نمایندگان: پیمان سنندجی.
نمایندگان تشکلها: جناب آقایان؛ آرش دانش، بهزاد نظری(انجمن شرکت های حمل و نقل سریع مرسولات استان تهران)- حسین جعفری شهبازی(انجمن سازندگان خودروهای سنگین و نیمه سنگین استان تهران).
میهمانان: سرکارخانم ها مریم فدایی(معاونت امور کمیسیون ها و هیات نمایندگان اتاق تهران)- شراره کامرانی(معاونت بررسی های اقتصادی اتاق تهران) و جناب آقایان؛ سالار تحریریان، محمدایمان شیخ(سازمان ملی استاندارد ایران)- بهمن عشقی(دبیرکل اتاق تهران)- محمدجواد طلا(انجمن خودروسازان ایران)- محمد عیقرلو(کمیته حمل و نقل خانه معدن ایران)- سیدمرتضی قدمگاهی- مهدی کیهانپور(سازمان حفاظت محیط زیست)- رضا موسائی، محمد دائی(شرکت کران سبز(- علی میرمحمدی(دفتر معاونت حمل و نقل وزارت صمت)- احمد نعمت بخش(انجمن خودروسازان ایران).

:: جلسه مورخه: 1402/10/05

دستور جلسه: بررسی پیرامون تدوین سند سیاستی ذیل فعالیت کمیته های تخصصی زیرمجموعه کمیسیون
بررسی بودجه سال ١٤٠٣ کشور از منظر حوزه حمل و نقل با ارائه گزارش جناب آقای دکتر بهادرانی
بررسی اخبار و رویدادهای حوزه حمل و نقل
حضار در جلسه:
اعضای هیئت نمایندگان: سعید تاجیک- پیمان سنندجی.
نمایندگان تشکل ها: جناب آقایان؛ مقصود اسعدی سامانی(انجمن شرکت های هواپیمایی ایران)- آرش دانش، بهزاد نظری(انجمن شرکت های حمل و نقل سریع مرسولات استان تهران)- حسین جعفری شهبازی(انجمن سازندگان خودروهای سنگین و نیمه سنگین استان تهران)- سهراب کارگر(انجمن ملی شرکت های صنعت پخش ایران).
میهمانان: سرکارخانم ها مریم فدایی(معاونت امور کمیسیون ها و هیات نمایندگان اتاق تهران)- فرزانه صمدیان (مرکز پژوهش‌های اتاق ایران)- مرجان مجاهدینی- پریسا مطرانلویی(معاونت بررسی اقتصادی اتاق) و جناب آقایان؛ ابراهیم بهادرانی- مسعود پل‌مه(انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته)- محمود صفارزاده(دانشگاه تربیت مدرس)- مسعود ذهبیون(تین نیوز)- محمدجواد طلا(انجمن خودروسازان ایران)- احمد نعمت بخش(انجمن خودروسازان ایران)- رضا موسائی، محمد دائی(شرکت کران سبز)

:: جلسه مورخه: 1402/09/22

دستور جلسه: همایش حمل‌ونقل و توسعه اقتصادی
حضار در جلسه:
اعضای هیئت نمایندگان:جناب آقایان؛ سهیل آل رسول- سعید تاجیک- ایرج رهبر- حامد زرگر- پیمان سنندجی- جعفر فرجی- علی نبوی.
نمایندگان تشکل ها: جناب آقایان؛ مقصود اسعدی سامانی(انجمن شرکت های هواپیمایی ایران)- مسعود پل مه(انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته)-آرش دانش، بهزاد نظری(انجمن شرکت های حمل و نقل سریع مرسولات استان تهران)- حسین جعفری شهبازی(انجمن سازندگان خودروهای سنگین و نیمه سنگین استان تهران)- سهراب کارگر(انجمن ملی شرکت های صنعت پخش ایران)- سبحان نظری(انجمن شرکت های حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته).
میهمانان: جناب آقایان؛ سرکارخانم ها مریم فدایی(معاون امور کمیسیون ها و هیات نمایندگان اتاق تهران)- فاطمه کاوسی- مرجان مجاهدینی و جناب آقایان؛ غلامحسین امیری- اباذر براری(انجمن بهینه سازی مصرف انرژی ایران)- دیاکو حسینی(معاون بررسی های اقتصادی اتاق تهران)-رضا رستمی(کمیسیون حمل و نقل اتاق ایران)- بهمن عشقی(دبیرکل اتاق بازرگانی تهران)- محمد عیقرلو(کمیته حمل و نقل خانه معدن ایران)- علی مروی، سعید عباسیان(اندیشکده کسب و کار شریف)- رضا موسائی، محمد دائی(شرکت کران سبز)

:: جلسه مورخه: 1402/09/07

دستور جلسه: بررسی پیرامون نوسازی ناوگان حمل و نقل و از رده خارج کردن، اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده
بررسی اخبار و رویدادهای حوزه حمل و نقل
حضار در جلسه:
اعضای هیئت نمایندگان: جناب آقای ایرج رهبر- پیمان سنندجی.
نمایندگان تشکل ها: جناب آقایان؛ حسین جعفری شهبازی(انجمن سازندگان خودروهای سنگین و نیمه سنگین استان تهران)- آرش دانش، بهزاد نظری(انجمن شرکت های حمل و نقل سریع مرسولات استان تهران)- سهراب کارگر(انجمن ملی شرکت های صنعت پخش ایران)
میهمانان: سرکارخانم ها؛ میترا اصغرزاده(اداره محیط زیست استان تهران)- مریم فدایی(معاونت امور کمیسیون ها و هیات نمایندگان اتاق تهران)- فاطمه کاوسی(کارشناس کمیسیون)و جناب آقایان؛ سعید تاجیک- حمیدرضا صالحی- بهمن عشقی- فریدون اسعدی(اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران)- عرفان افاضلی(فدراسیون صنعت نفت)- اکبر افشار(انجمن شرکت های مهندسی و ساخت صنایع نفت و نیرو)- حسین بیات(کارشناس کمیسیون)- مجتبی بهاروند(کمیسیون حمل و نقل اتاق ایران)- علی حیدری تفرشی(انجمن کارفرمایی شرکت های توزیع برق کشور)- امیرمسعود حبیب زاده(انجمن گازهای فشرده استان تهران)- رضا زمانی(اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران)- سیدتوحید صدرنژاد(خانه صنعت معدن و تجارت استان تهران)- سیدامین صدرنژاد(اتحادیه صنایع بازیافت ایران)- محمد عیقرلو(کمیته حمل و نقل خانه معدن)-مجتبی معظمی(انجمن شرکت های مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی-اپک)- محمد دایی(شرکت کشتیرانی کران سبز).

:: جلسه مورخه: 1402/07/29

دستور جلسه: تبادل نظر و همفکری پیرامون موضوعات اولویت دار در حوزه حمل ونقل علی الخصوص حوزه خودروهای تجاری با حضور رییس محترم سازمان حفاظت محیط زیست، مدیرکل محترم دفتر تخصصی ارزیابی انطباق صنایع حمل و نقل و ماشین آلات سازمان ملی استاندارد ایران و معاون محترم صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت
حضار در جلسه:
اعضای هیئت نمایندگان: جناب آقایان؛ ایرج رهبر- پیمان سنندجی.
نمایندگان تشکل ها: جناب آقایان؛ مقصود اسعدی سامانی(انجمن شرکت های هواپیمایی ایران)- حسین جعفری شهبازی(انجمن سازندگان خودروهای سنگین و نیمه سنگین استان تهران)- سهراب کارگر(انجمن ملی شرکت های صنعت پخش ایران)- سبحان نظری(انجمن شرکت های حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته).
میهمانان: سرکارخانم ها؛ سیما ذوکایی نعمتی(خبرنگار ترابران)- فاطمه کاوسی- مریم فدایی(معاونت امور کمیسیون ها و هیات نمایندگان اتاق تهران)- مرجان مجاهدینی و جناب آقایان؛ حمیدرضا ارجمند(وزارت صمت)- حبیب اله انصاری- مجید بلندنظر(انجمن سازندگان قطعه و مجموعه های خودرویی)- علی خطیبی(خانه معدن ایران)- سید محمدرضا شهابی(دانشگاه صنعتی امیرکبیر)- بهمن عشقی- محمد عیقرلو(کمیته حمل و نقل خانه معدن ایران)- داریوش قنبری(انجمن هلدینگ های ایران)- سید علی صدری(خانه صنعت و معدن استان تهران)- محمودرضا طاهری(معاونت توسعه خدمات کسب و کار اتاق)- رضا موسائی، محمد دایی(شرکت کشتیرانی کران سبز)- منفرد(سازمان ملی استاندارد ایران)- احمد نعمت بخش، محمدجواد طلا(انجمن خودروسازان ایران)- هرویک یاریجانیان.

:: جلسه مورخه: 1402/07/18

دستور جلسه: بررسی پیرامون مسائل و مشکلات شرکت های عضو انجمن سازندگان خودروهای سنگین و نیمه سنگین استان تهران
بررسی اخبار و رویدادهای حوزه حمل و نقل
حضار در جلسه:
اعضای هیئت نمایندگان: جناب آقای پیمان سنندجی.

نمایندگان تشکل ها: جناب آقایان؛ مقصود اسعدی سامانی(انجمن شرکت های هواپیمایی ایران)- مسعود پل مه(انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته)-آرش دانش(انجمن شرکت های حمل و نقل سریع مرسولات استان تهران)- حسین جعفری شهبازی(انجمن سازندگان خودروهای سنگین و نیمه سنگین استان تهران)- سهراب کارگر(انجمن ملی شرکت های صنعت پخش ایران)- سبحان نظری(انجمن شرکت های حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته).

میهمانان: سرکارخانم ها؛ سیما ذوکایی نعمتی(خبرنگار ترابران)- فاطمه کاوسی- مریم فدایی(معاونت امور کمیسیون ها و هیات نمایندگان اتاق تهران)- مرجان مجاهدینی (معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران)- پریسا مطرانلویی (معاونت بررسی های اقتصادی اتاق) و جناب آقایان؛ محمد دایی- عزیزاله گودرزی، مهدی مرسلی(انجمن سازندگان خودروهای سنگین و نیمه سنگین استان تهران)- بهمن عشقی- مجدالدین قلی زاده، محمد مرتضایی(گروه صنعتی شایان دیزل)- رضا موسائی.


:: جلسه مورخه: 1402/07/04

دستور جلسه: ارائه گزارش کمیته اجرایی برگزاری همایش روز ملی حمل و نقل در آذرماه سال جاری
jصویب نهایی اهداف، برنامه‌ها و اولویت‌های کاری دو ساله کمیسیون حمل و نقل
بررسی اخبار و رویدادهای حوزه حمل و نقل
حضار در جلسه:
اعضای هیئت نمایندگان:
جناب آقایان؛ ایرج رهبر-پیمان سنندجی.
نمایندگان تشکل ها: جناب آقایان؛ مقصود اسعدی سامانی(انجمن شرکت های هواپیمایی ایران)- بهزاد نظری(انجمن شرکتهای حمل و نقل سریع مرسولات استان تهران)- حسین جعفری شهبازی(انجمن سازندگان خودروهای سنگین و نیمه سنگین استان تهران)- سهراب کارگر(انجمن ملی شرکت های صنعت پخش ایران).
میهمانان: سرکارخانم ها؛ فاطمه کاوسی- مریم فدایی(معاونت امور کمیسیون ها و هیات نمایندگان اتاق تهران)- مرجان مجاهدینی (معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران)- پریسا مطرانلویی (معاون بررسی های اقتصادی اتاق تهران)- و جناب آقایان؛ محمد دایی- محمودرضا طاهری(معاون توسعه خدمات کسب و کار اتاق تهران)- محمد عیقرلو(کمیته حمل و نقل خانه معدن ایران).

:: جلسه مورخه: 1402/06/21

دستور جلسه: ارائه گزارش چوب لای چرخ دعوت با موضوع "بررسی اثر مداخلات دولت بر کسب و کارها"، توسط جناب آقای فاضلی
معرفی معاونت بررسی های اقتصادی اتاق توسط جناب آقای دیاکو حسینی
بررسی اخبار و رویدادهای حوزه حمل و نقل
حضار در جلسه:
اعضای هیئت نمایندگان:جناب آقایان؛ سهیل آل رسول- پیمان سنندجی.
نمایندگان تشکل ها: جناب آقایان؛ مقصود اسعدی سامانی(انجمن شرکت های هواپیمایی ایران)- مسعود پل مه(انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته)- حسین جعفری شهبازی(انجمن سازندگان خودروهای سنگین و نیمه سنگین استان تهران)- سهراب کارگر(انجمن ملی شرکت های صنعت پخش ایران)- سبحان نظری(انجمن شرکت های حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته).
میهمانان: سرکارخانم ها؛ فاطمه کاوسی- مرجان مجاهدینی (معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران) و جناب آقایان: دیاکو حسینی(معاون بررسی های اقتصادی اتاق تهران)- محمدرضا رشیدی(توسعه خدمات کسب و کار اتاق تهران)- محمد فاضلی- محمد عیقرلو(کمیته حمل و نقل خانه معدن ایران)- بهزاد نظری(انجمن شرکت های حمل و نقل سریع).

:: جلسه مورخه: 1402/06/07

دستور جلسه: تشکیل کمیته های زیر مجموعه کمیسیون حمل و نقل
تبیین اهداف، برنامه‌ها و اولویت‌های کاری دو ساله کمیسیون حمل و نقل
ارائه اخبار و مسائل روز حوزه حمل و نقل
حضار در جلسه:
حاضرین جلسه اعضای هیئت نمایندگان:
جناب آقایان؛ سعید تاجیک- پیمان سنندجی.
نمایندگان تشکل ها:
جناب آقایان؛ مقصود اسعدی سامانی(انجمن شرکت های هواپیمایی ایران)- آرش دانش(انجمن شرکت های حمل و نقل سریع مرسولات استان تهران)- حسین جعفری شهبازی، بهمن عشقی(انجمن سازندگان خودروهای سنگین و نیمه سنگین استان تهران)- سهراب کارگر(انجمن ملی شرکت های صنعت پخش ایران)- سبحان نظری(انجمن شرکت های حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته).
میهمانان:
سرکارخانم ها؛ مریم فدایی(معاونت امور کمیسیون ها و هیات نمایندگان اتاق تهران)- فاطمه کاوسی- مرجان مجاهدینی (معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران).

:: جلسه مورخه: 1402/05/22

دستور جلسه: انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون
حضار در جلسه:
اعضای هیئت نمایندگان:
جناب آقایان؛ سهیل آل رسول- سعید تاجیک- ایرج رهبر- پیمان سنندجی- جعفر فرجی- علی نبوی.
نمایندگان تشکل ها:
جناب آقایان؛ مقصود اسعدی سامانی(انجمن شرکت های هواپیمایی ایران)- مسعود پل مه(انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته)-آرش دانش(انجمن شرکت های حمل و نقل سریع مرسولات استان تهران)- حسین جعفری شهبازی(انجمن سازندگان خودروهای سنگین و نیمه سنگین استان تهران)- سهراب کارگر(انجمن ملی شرکت های صنعت پخش ایران)- سبحان نظری(انجمن شرکت های حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته)
میهمانان:
سرکار خانم ها؛ مریم فدایی(معاونت امور کمیسیون ها و هیئت نمایندگان اتاق) و جناب آقایان؛ محمود نجفی عرب- عباس آرگون- بهمن عشقی.