مشاوره

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 14022 عددسلام برای نوشتن قرارداد بین الملل برای فروش در فروشگاه جمعیه و کارفور امارات با یک شرکت اماراتی نیاز ه راهنمایی دارم. سپاسگارم از توجه و پاسخگویی شما
پاسخ:
شماره تماس کارشناس حقوقی امور بین الملل اتاق در اختیار ایشان قرار گرفت  
 

ثبت پرسش جدیدارسال پیام