مشاوره

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 14079 عددبرای گرفتن کارت عضویت و بازرگانی، اگر در یک آدرس اداری، شرکتی وجود داشته باشد که کارت بازرگانی را با همان موقعیت اداری گرفته باشد، شخص حقیقی قادر به گرفتن کارت بازرگانی حقیقی با همان موقعیت اداری میباشد؟ (به عبارت دیگر امکان استفاده از یک آدرس مشترک برای شخص حقیقی و شرکتی که از قبل از آن برای گرفتن کارت بازرگانی استفاده کرده وجود دارد؟) *شخص حقیقی اجاره هلوگرام دار آن مکان را نیز دارد.
پاسخ:
سلام. امکان استفاده از یک آدرس مشترک برای شخص حقیقی و شرکتی وجود دارد و در اجاره نامه کدرهگیری دار باید نام مستاجرین شخص حقیقی و حقوقی درج گردد.  
 

ثبت پرسش جدیدارسال پیام