مشاوره

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 14070 عددبا سلام کد تعرفه کمپرسور یخچال فریزر خانگی و حقوق ورودی آن را ممکنه بفرمایید با تشکر
پاسخ:
کمپرسورهای مولد سرما در ردیف 841430طبقه بندی میشوند .برای جزییات اطلاعات بیشتر نیاز است ولی اغلب حقوق ورودی ان 4یا5درصد است.  
 

ثبت پرسش جدیدارسال پیام