مشاوره

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 14013 عدددر خصوص فضای کار جهت اخذ کارت عضویت و بازرگانی، امکان این که از فضای کار در مراکز رشد و فناوری دانشگاهی یا فضای کار اشتراکی استفاده کنیم وجود دارد؟ چون آنها قرار داد میبندن ولی اجاره نامه محضری ندارد.
پاسخ:
سلام. تایید مدارک مالکیت در حال حاضر توسط سازمان صنعت و معدن انجام می گردد و جهت تایید به میز خدمت سازمان صنعت و معدن محل مراجعه گردد.  
 

ثبت پرسش جدیدارسال پیام