مشاوره

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 14079 عددسوال: آیا فوق_العاده_نوبتکاری جزء آیتم های محاسبه مبلغ بازخرید_مرخصی محسوب می‌شود؟
پاسخ:
باسلام ، مستندبه مواد 36و64 قانونکار مرخصی استحقاقی کارگران برمبنای مزدآنها محاسبه می گردد.  
 

ثبت پرسش جدیدارسال پیام