مشاوره

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 13948 عددبا سلام سال ۹۸ با گروهی که ادعای توانمندی در واردات کالا شامل مبلمان و لوازم چوبی، لوازم آشپزی و سرو غذای غیربرقی و لوازم دکوری داشتند، وارد معامله شده ولی پس از مدتی ایشان به بهانه اینکه واردات این کالا ممنوع است، از عودت وجوه پرداختی استنکاف میورزند. در دادگاه نیز رای بر الزام به ایفای تعهد خواندگان صادر شده است. به چه بخشنامه ای میتوان استناد نمود که دادگاه را مجاب نمود که امکان ایفای تعهد ایشان به تحویل کالا وجود نداشته و لازم است مبلغ پرداختی عودت داده شود؟
پاسخ:
سلام جناب آقای علیرضا بلوری
از مفاد قرارداد استنادی و دادنامه صادره اطلاعاتی اعلام نفرمودید به نظر در حد سوال مطروحه با وضعیت حاضر عرض میکنم مطابق مصوبه 30/1397 ستاد محترم فرماندهی اقتصاد مقاومتی و نامه شماره 82567/60 -30/03/1397 وزیز محترم صنعت معدن تجارت و بخشنامه شماره 9730117/97 منطقه ازاد خلیج فارس لیست ممنوعیت ورود 1339 قلم کالا از جمله مبلمان و مصنوعات چوبی ، تحت عنوان گروه چهارم کالایی ردیف تعرفه 8 رقمی که در لیست مربوطه در ردیف های 1317 با شماره تعرفه 94034000 الی ردیف 1321 با شماره تعرفه 94035090 تعین گردیده ، که می تواند مستند قرار گیرد ، بدیهی است با درخواست جنابعالی مقام محترم قضایی نیز میتواند از وزارت صنعت معدن تجارت مراتب را استعلام فرماید .  
 

ثبت پرسش جدیدارسال پیام