مشاوره

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 14070 عددسلام و احترام. آیا برای تمدید کارت بازرگانی لزوما باید ابتدا عضویت در اتاق را تمدید کرد؟
پاسخ:
سلام. در حال حاضر برای تمدید کارت بازرگانی، تمدید عضویت اتاق بازرگانی با اعتبار بیش از یکسال الزامی است.  
 

ثبت پرسش جدیدارسال پیام