مشاوره

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 14022 عدداضافه کاری در قانون کار به چه نحو محاسبه میگردد؟
پاسخ:
باسلام ، اساساً محاسبه اضافه کاری بر مبنای مزد یک ساعت به علاوه چهل درصد صورت می گیرد به عبارت دیگر مزد یک ساعت اضافه کاری برابر است با مزد یک ساعت کار عادی به اضافه 40% فوق العاده اضافه کاری که در این زمینه شیوه قانونی محاسبه که در اجراء با عملکرد کارفرمایان و مراجع حل اختلاف هماهنگی دارد به شرح زیر بیان می گردد.
مزد روزانه = 30÷ مزد ماهانه
مزد یک ساعت کار عادی = 7 ساعت و20دقیقه (33/7)÷ مزد روزانه
مزد یک ساعت اضافه کاری = 40% مزد یک ساعت کار عادی + مزد یک ساعت کار عادی  
 

ثبت پرسش جدیدارسال پیام