مشاوره

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 13953 عددسلام چه خدمات خوبی دارید مراراهنمایی میفرمایید. در مرحله پیش ثبت نام پرونده مالیاتی برای صدور کارت بازرگانی در قسمت ویرایش اطلاعات پایه در سامانه مالیاتی نوع فعالیت را تجاری یا غیر تجاری بنویسم ؟ شاید سوال عجیبی باشد اما در واقع فعالیت کارت بازرگانی طبق سند اداری است نه سند تجاری . وقتی به حوزه مالیاتی که سیستم ارجاع داده بود رفتم متوجه شدم این حوزه برای مغازه دارهاست نه بازرگانان لذا مرا به حوزه کارت بازرگانی مالیات شرق ارجاع دادند .آنجا متوجه شدم باید نوع فعالیت را غیر تجاری بزنم شاید علت ارجاع اشتباه به حوزه کسبه همین بوده است .نظر شما بعنوان کارشناس مالیاتی چیست ؟
پاسخ:
با سلام خدمت شما
جناب آقای توکلی نیا، تصور نمی شود در اثر خطایی که با نیت سوء استفاده انجام نشده باشد ادارات امور مالیاتی از همکاری و مساعدت لازم مضایقه نمایند.  
 

ثبت پرسش جدیدارسال پیام