مشاوره

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 13970 عددسلام شرکت سپید در شایان از سال 1387 عضو اتاق تهران بوده - در سال 1401 محل اصلی شرکت به استان سمنان منتقل شده و شماره ثبت شرکت تغییر کرده - ولی شعبه شرکت در تهران در آدرس قبلی ثبت شده در کارت بازرگانی باقی مانده - آیا امکان تمدید عضویت و کارت بازرگانی در اتاق تهران می باشد یا باید کارت تسویه شود و عضویت جدید در اتاق سمنان صورت پذیرد ؟
پاسخ:
سلام. فرایند انتقال که در حال انجام هست به درستی انتخاب شده است و باید این فرایند را ادامه دهید و بعد ازارسال پرونده از سازمان صمت و تسویه در اتاق تهران به اتاق سمنان منتقل می شوید.  
 

ثبت پرسش جدیدارسال پیام