مشاوره

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 14070 عددبا سلام؛ شرکت ما مسئولیت محدود بوده و در اسفند 1400 به ثبت رسیده. شروع سال مالی پلمپ دفاتر 1 فرودین تا 29 اسفند 1401 می باشد. آیا نیاز به تکمیل و ارسال اظهارنامه سال 1400 است یا می توانیم یک ماه اسفند 1400 را نیز به همراه اظهارنامه 1401 ارسال کنیم؟ با تشکر
پاسخ:
باید فعالیت سال 1400 را حتی اگر به مدت یک روز باشد طی اظهار نامه سال 1400 اظهار کنید  
 

ثبت پرسش جدیدارسال پیام