مشاوره

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 14031 عددسلام اگر شرکت کارت بازرگانی داشته باشد و در همین حین مدیر عامل تغییر کند، آیا تا زمان اعلام رسمی کارت بازرگانی معتبر میباشد؟ و اینکه کارت بازرگانی شرکت معتبر به شخصیت حقیقی مدیر عامل یا شخصیت حقوقی می باشد؟
پاسخ:
سلام. کارت بازرگانی شرکت تا زمان انقضای مدت آن معتبر است و ارتباطی به تغییر مدیرعامل ندارد فقط در زمان درخواست تغییر مدیرعامل در سامانه جامع تجارت به صورت موقت کارت تعلیق می شود تا تغییر مدیرعاملی انجام گردد.
سوال دوم واضح نیست.  
 

ثبت پرسش جدیدارسال پیام