مشاوره

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 13970 عددبا سلام فرایند عضویت در اتاق بازرگانی و فرایند تمدید کارت بازرگانی از سوی صمت خاتمه یافته و با پیام " کارشناس اتاق در حال بررسی وجوه درامدی سال های قبل می باشد و نتیجه از طریق پیامک اطلاع رسانی می گردد" مواجه هستیم در حالیکه پیامی دریافت نشده است. با توجه به نوع فعالیت شرکت(اپراتور اینترنت) و وجود تجهیزات در گمرک، چگونه می توان در خواست تسریع در اقدام داد؟
پاسخ:
سلام. درخواست تسریع به کارشناس داده شد.  
 

ثبت پرسش جدیدارسال پیام