مشاوره

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 14031 عددعرض ادب و احترام ما برای کارت بازرگانی اقدام کردیم. و در سامانه جامع تجارت درخواستمون تایید و به اتاق ارجاع داده شد. الان اتاق بازرگانی میگه مدیرعامل شرکت جز کارمندان دولته .ما در این مرحله باید چه اقدامی کنیم؟
پاسخ:
سلام. شما در سامانه اتاق بازرگانی درخواست کارت عضویت دارید و سامانه خطای استخدامی برای شما می دهد و لذا از نظر این سازمان، دارنده کارت، کارمند دولت می باشد و نمی تواند کارت عضویت و بازرگانی دریافت کند. اعضای هیات علمی از این بند مستثنی هستند .  
 

ثبت پرسش جدیدارسال پیام