مشاوره

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 13953 عددسلام ، آیا بعد از بازنشستگی کارگران می توانند در خصوص حوادث ناشی از کار پیش آمده در زمان اشتغال از کارفرمایان اقامه دعوی نمایند ؟
پاسخ:
با احترام ، بلی، بر اساس استفساریه شورای نگهبان امور مالی مشمول مرور زمان نمی شود و بنابراین در هر زمان می توان اقامه دعوی نمود .  
 

ثبت پرسش جدیدارسال پیام