مشاوره

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 13960 عددسلام وقت شما بخیر سه در هزار و چهار در هزار رو تو کدوم سامانه باید پرداخت کنیم
پاسخ:
سلام. سه درهزار و چهار در هزار در سامانه اتاق بازرگانی انجام می گردد.  
 

ثبت پرسش جدیدارسال پیام