مشاوره

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 13888 عددسلام راجع واردات سواری آیا ازاد شده است و میتوانیم ثبت سفارش بزنیم یا خیر چرا؟؟؟ در مورد ماشین الات معدنی لودر و بیل مکانیکی مستعمل تا چند سال کار و با چه شرایطی امکان ورود و ترخیص قطعی دارند؟ آیا میتوان لودر مدل ۲۰۰۳ به بالا وارد کنیم؟
پاسخ:
گرچه قانون واردات اتومبیل را ازاد نموده ولی ایین نامه اجرایی ان فعلا مجوز ورود به واحدهای تولیدی داده که اتومبیل چندا نی وارد نشده است در هرحال افراد حقیقی اجازه ورود ندارند .در مورد لودر وبیل مکانیکی بالای 5 سال ساخت ملاک است اما معدن کاران بعضا تا 10 سال نیز میتوانند وارد نمایند ..  
 

ثبت پرسش جدیدارسال پیام