مشاوره

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 13975 عددبا سلام ما دارای دو شرکت هستیم که شرکت اول بازرگانی و شرکت دوم پخش است. شرکت دوم برای شرکت اول فاکتور خدمات پخش بصورت فصلی ارائه میدهد سوال اول: مبلغ این فاکتور مشمول بیمه و مالیات میشود؟ سوال دوم : مبنای تعیین این مبلغ ارتباطی به تعداد پرسنل یا میزان فروش دارد؟ توضیح : شرکت اول هیچ فاکتوری به اسم شرکت دوم ثبت نمی کند که معلوم شود چه فاکتورهایی را شرکت دوم فروخته است
پاسخ:
پاسخ سوال اول : بله پاسخ سوال دوم : صرفا به صورتحساب صادره توسط شرکت پخش به میزان 9 درصد تعلق می گیرد .
توضیح : شرکت پخش می باید صورتحساب را برای شرکت بازرگانی صادر و مالیات بر ارزش افزوده را ذیل صورتحساب مطالبه نماید . و شرکت بازرگانی موظف به ثبت آن می باشد  
 

ثبت پرسش جدیدارسال پیام