مشاوره

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 13953 عددسلام وقت بخیر در ارتباط با انتقال از اتاق بازرگانی مشهد به اتاق بازرگانی تهران چه فرایندی بایستی انجام شود
پاسخ:
سلام. برای انتقال از اتاق مشهد باید ابتدا فرایند انتقال را از اتاق مشهد آغاز کرده و در اتاق تهران به اتمام برسانید و سپس از سامانه جامع تجارت فرایند تمدید را آغاز نمایید.  
 

ثبت پرسش جدیدارسال پیام