مشاوره

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 13896 عددبا گذشت ۷۲ ساعت در کارتابل تایید فیش توسط واحد مالی باقی مانده است. لطفا نسبت به ارجاع پرونده به مرحله بعد اقدام گردد. با تشکر
پاسخ:
سلام. پرونده در حال بررسی و انجام است.  
 

ثبت پرسش جدیدارسال پیام