مشاوره

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 13972 عددسلام شرکت فراسرد هستم درخصوص مازاد تجدید ارزیابی با سازمان امور مالیاتی به مشکل برخورد کردیم این شرکت درسال 1395 زمین خود را تجدید ارزیابی نموده وتحت عنوان مازاد تجدید ارزیابی درحقوق صاحبان سهام منظور نموده است درسال 1396 ممیز دارایی بدلیل این که این مبلغ به حساب سرمایه منظور نشده مشمول مالیات نموده است حال انکه طبق استاندارهای حسابداری منظور نمودن به حساب سرمایه ممنوع است وبه موجب ماده 149 ق م م تجدید ارزیانی معاف از مالیات میباشد لطفانظر خود رااعلام فرمایید درصورت نیاز حضورا خدمت خواهم رسید
پاسخ:
شرط برخورداری از مزیت مالیاتی تبصره 1 ماده 149 ق م م رعایت استانداردهای حسابداری است و بر اساس نص صریح مذکور استاندارد شماره 11 : افزايش‌ مبلغ‌ دفتري‌ يك‌ دارايي‌ ثابت‌ مشهود درنتيجه‌ تجديد ارزيابي‌ آن‌ (درآمد غيرعملياتي‌ تحقق‌ نيافته‌ ناشي از تجديد ارزيابي‌) مستقيماً تحت‌ عنوان‌ مازاد تجديد ارزيابي‌ ثبت‌ و در ترازنامه‌ به‌عنوان‌ بخشي‌ از حقوق‌ صاحبان‌ سرمايه‌ طبقه‌بندي‌ مي‌شود و در صورت‌ سود و زيان‌ جامع‌ انعكاس‌ مي‌يابد.لذا با این استدلال حق به جتنب شما است  
 

ثبت پرسش جدیدارسال پیام