مشاوره

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 13975 عددبا سلام شرکت ما در آزمون قبول شده و بازرسی محل انجام گردیده است چرا کارت چاپ نمی شود تکوین تولید آریان با شناسه ملی 140112687238 تمامی هزینه واریز گردیده است
پاسخ:
سلام. پرونده شما تایید شده و مدیرعامل باید جهت احراز با اصل مدارک بارگزاری شده به اتاق بازرگانی تهران مراجعه نماید .  
 

ثبت پرسش جدیدارسال پیام