مشاوره

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 14079 عددسلام ۸۰۰ هزار تومان بازرسی محل را واریز کردم، به الماس داران پارسه، و ۴۴ ه ت صنعت و معدن، و از آزمون هم قبول شدم، حال مرحله بعدی لطفا؟
پاسخ:
سلام . بررسی و کارشناسی پرونده با پیامک برای شما ارسال می گردد.  
 

ثبت پرسش جدیدارسال پیام