مشاوره

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 13960 عددبا سلام اگر شرکتی که برای اولین بار واردات انجام میدهد وبا قرارداد بیش از 500 هزار یور کالا وارد کند ایا میتواند در سال بعد دو برابر این رقم را کالا وارد کند( با قرارداد ویا بی قرارداد )
پاسخ:
شرایط سقف واردات در تبصره 3 بند 2 ماده 10 ایین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات وواردات بر اساس رتبه بندی اعتباری است وبرای سال اول 500000 دلار است وشرایط ان توسط وزارت سمت تعیین میشود .میتوانید از اداره ثبت سفارش استعلام نمایید  
 

ثبت پرسش جدیدارسال پیام