مشاوره

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 13960 عددبا سلام آیا صادرات کاغذ سیگار مجاز است؟ اگر مجاز است چه مجوز هایی می‌خواهد
پاسخ:
کاغذ سیگار مشمول 4813 میباشد .صدور ان نیاز به مجوز استاندارد نیاز دارد.اگر وارداتی باشدمجوز باتک عامل نیز لازم است .  
 

ثبت پرسش جدیدارسال پیام